Komerční spisovna 

Komerční spisovna

O Komerční spisovně, s.r.o.

Každá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku má dle zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2007, ve znění pozdějších předpisů, povinnost uchovávat dokumenty vzniklé ze své podnikatelské činnosti a po ukončení činnosti z nich umožnit příslušnému státnímu archivu výběr archiválií.

V případě zrušení právnické osoby s likvidací či prohlášení konkurzu na právnickou osobu tato povinnost přechází na likvidátora společnosti či insolvenčního správce.

Komerční spisovna s.r.o. je připravena tuto povinnost za Vás převzít a poskytnout Vám komplexní řešení spisových služeb.


Kontaktujte nás:
Ing. Zuzana Novotná - jednatel
tel.: 602 449 404
e-mail:
zuzana.novotna@komercni-spisovna.cz