Služby Komerční spisovny, s.r.o. 

Služby komerční spisovny

Služby komerční spisovny, s.r.o.

Služby Komerční spisovny, s.r.o. začínají převzetím dokumentů a jejich odvozu do spisovny, následně pokračují roztříděním a pečlivým uspořádáním písemností, zhotovením elektronické evidence, vypracováním skartačního plánu dle příslušných zákonných norem a Vašeho spisového řádu, uložením písemností v archivačních boxech po dobu jejich skartační lhůty a po jejím uplynutí zajištěním skartačního povolení a jejich fyzickou likvidací.

Dokumenty určené jako archiválie po dobu existence Vaší společnosti budou uloženy v optimálních archivních podmínkách a v případě ukončení podnikatelské činnosti předány do příslušného státního oblastního archivu.

Služby Komerční spisovny, s.r.o. samozřejmě zahrnují i vyhledávání uložených písemností a jejich doručení předem zvoleným způsobem, jakožto i možnost studia vyhledaných dokumentů v určených prostorách spisovny.